Cách đặt tên cho bé gái họ Vu theo Tính danh học dựa vào Bát tự

Thiên cách là do tổ tiên truyền lại, có ảnh hưởng không lớn đến đời người. Số lý 4 hành Hỏa là số tứ tượng, đợi ngày sinh trưởng, vạn sự thận trọng (Bán cát).

Nhân cách còn gọi là chủ cách, là trọng tâm của họ tên, ám chỉ vận mệnh cả đời. Số lý 6 hành Thổ, là số lục hào, phát triển biến hóa, trời phú mỹ đức, cát tường an thái (Cát).

Ở bài này, xin giới thiệu một ví dụ về cách họ Vu theo Tính danh học dựa vào Bát tự (giờ, ngày, tháng, năm sinh) của bé.

1. Căn cứ: Bát tự

Giờ Thân ngày mùng 8 tháng 10 năm Kỷ Mão âm lịch, ngũ hành tiên thiên là Thành Tường Thổ. Can chi theo thứ tự năm-tháng-ngày-giờ là Kỷ Mão (Thổ Mộc) – Ất Hợi (Mộc Hỏa) – Tân Mùi (Kim Thổ) – Bính Thân (Hỏa Kim). Bát tự Hỏa Thủy yếu, cần tăng cường ở ngũ cách.

2. Số lý nét bút
dat-ten-cho-be-trai-tuoi-sinh-nam-2016-181303071
Thiên cách 4 hành Hỏa, Nhân cách 6 hành Thổ, Địa cách 13 hành Hỏa, Ngoại cách 11 hành Mộc, Tổng cách 16 hành Thổ, tổng điểm 96.

3. Phân tích nghĩa chữ

“Chi”, xuất dã (Thuyết văn): Chữ “Chi” theo định nghĩa của Thuyết Văn Giải Tự là “Đi ra”.

“Tuần” là tên sông (tòng thủy, tuần thanh), chảy từ huyện Tuần Dương nhập vào sông Hán Thủy, dài hơn 100 dặm. “Tuần” 洵 giả tá làm chữ Tuần 恂 nghĩa là “thành thực, xác thực”.

4. Phân tích số lý ngũ hành nét bút tên Vu Chi Tuần

Thiên cách là do tổ tiên truyền lại, có ảnh hưởng không lớn đến đời người. Số lý 4 hành Hỏa là số tứ tượng, đợi ngày sinh trưởng, vạn sự thận trọng (Bán cát).

Nhân cách còn gọi là chủ cách, là trọng tâm của họ tên, ám chỉ vận mệnh cả đời. Số lý 6 hành Thổ, là số lục hào, phát triển biến hóa, trời phú mỹ đức, cát tường an thái (Cát).

Địa cách còn gọi là tiền vận, ám chỉ vận mệnh trước tuổi trung niên. Số lý 13 hành Hỏa là mẫu đơn ngày xuân, tài nghệ đa năng, trí mưu kỳ lược, nhẫn nhu hành sự, minh tấu đại công (Cát).

Ngoại cách ám chỉ năng lực xã giao, trí tuệ của danh chủ. Số lý 11 hành Mộc, mầm khô gặp mưa, vạn tượng canh tân, thuận hòa phát đạt, phồn vinh phú quý (Cát).

Tổng cách còn gọi là hậu vận, ám chỉ vận mệnh từ trung niên đến vãn niên. Số lý 16 hành Thổ, hậu trọng tải đức, an phú tôn vinh, tài vận quan vận đều tốt đẹp, công thành danh toại (Cát).

Tam tài Thiên-Nhân-Địa ám chỉ tình hình sức khỏe tốt xấu và cuộc sống có thuận lợi hay không. Số lý Hỏa-Thổ-Hỏa: được cấp trên đề bạt, hưởng dư đức của cha mẹ, dễ thành công, thân tâm khỏe mạnh, được trường thọ hưởng vinh hoa (Cát).

5. Phân tích ngụ ý:

Chỉ ý đứa bé xuất thân ở một nhà danh giá, thuần hậu, tốt lành, như của báu, thanh tú, xinh đẹp, công lao truyền tụng, báu vật hiếm có ở đời.

6. Những tên có thể thay thế:

Tiểu Điềm, Tài Sính, Tiểu Thuần, Chi Nhược, Tiểu Quyên, Phàm Nhược, Chi Quyên, Xuyên Nhuế, Tài Trác

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *